Permalinks i WordPress

För att anpassade s.k permalinks ska fungera i WordPress kan man vara tvungen att ändra i webbserverns konfiguration. För webbservern Apaches del gäller att det dels filen /etc/httpd/conf/httpd.conf och dels filen /var/www/html/.htaccess som kan behöva justeras.

Utdrag ur /etc/httpd/conf/httpd.conf
...
Directory "/var/www/html"
Allow Override All
/Directory
...

Detta ger webbservern möjlighet att ändra på en URL. För att faktiskt skriva om adressen behövs en regel för detta:

 Utdrag ur /var/www./html/.htaccess
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

När dessa ändringar är genomförda, och webbservern startats om (systemctl reload httpd.service, för CentOS i alla fall) så bör man kunna använda valfri permalänksinställning i WordPress.

Permalänksinställningar

 

Kommentera gärna!