GitPitch

Jag har prövat att göra en presentation med ett verktyg som heter GitPitch. Man skriver och designar sidorna i språket Markdown, lägget filerna på GitHub och presenterar via en länk. Kan det bli enklare? Ja, grafiskt baserade program som Apples KeyNote och Googles Slides är nog enklare att komma igång med, men det är svårare att hålla strukturen och finjustera det man vill. GitPitch har kanske en hög tröskel för att komma in i, men väl över den tycker i alla fall jag att den både är rolig och verkar fylla mina behov för att tillverka presentationer för undervisningen. Min första presentation finns här nedan.

GitPitch Presents: github/nikodemusk/slides

Modern Slide Decks for Developers on Linux, OSX, Windows 10. Present offline. Share online. Export to PPTX and PDF.


Tryck på tangenten F för att se presentationen i fullskärm, alternativt se den här.

Kommentera gärna!