Att rita funktionsgrafer med Gnuplot

Det är ofta som vi mattelärare behöver ta fram funktionsgrafer på formen y=f(x) . Webbverktyget Desmos är ett enkelt och interaktivt verktyg som ofta passar bra i klassrummet, men om man vill anpassa grafen med en text, en pil eller en figur så är inte Desmos det bästa verktyget. Det är heller inte det bästa verktyget om man behöver sin graf i ett dokument eller som en bild på webben. Fortsätt läsa ”Att rita funktionsgrafer med Gnuplot”