Kallare än absoluta nollpunkten eller snabbare än ljuset?

Det är alltid kittlande att pröva gränserna. Vilken fysiklärare har inte fått dylika frågor –  ”Men vad skulle hända om…; teoretisk alltså?” Svaret är i många fall att det är just teorierna som sätter begränsningen. T ex är en av kärnpunkterna i relativitetsteorin att ljusfarten är en hastighetsbegränsning i universum. Och komma under temperaturen noll kelvin, hur skulle det gå då vi lärt oss att atomer rör sig långsammare och långsammare vid allt lägre temperatur – för att sedan avstanna helt vid den definitiva fryspunkten? Fortsätt läsa ”Kallare än absoluta nollpunkten eller snabbare än ljuset?”

”Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?”

Mycket intressanta diskussioner som kretsar kring kvantmekanik, men även kring basala saker som rörelse och vad det innebär att något finns på en bestämd plats. De som diskuterar är Ulf Danielsson, teoretisk fysiker, Lars-Göran Johansson, vetenskapsfilosof och Charlotta Weigelt, filosof. Några utdrag ur programmet:

Fortsätt läsa ””Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?””