”Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?”

Mycket intressanta diskussioner som kretsar kring kvantmekanik, men även kring basala saker som rörelse och vad det innebär att något finns på en bestämd plats. De som diskuterar är Ulf Danielsson, teoretisk fysiker, Lars-Göran Johansson, vetenskapsfilosof och Charlotta Weigelt, filosof. Några utdrag ur programmet:

Fortsätt läsa ””Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?””